Cílová skupina Děti, mládež a rodina

Životní situace Cítím se osamělý.

Počet vyhledaných služeb: 6

Oblastní charita Žďár nad Sázavou Wellmez – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Hornoměstská 366/41, 594 01 Velké Meziříčí

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez je poskytovat podporu a pomoc d..." více informací »

DÓZA - středisko volného času Velké Meziříčí

Souvisejíci služby v sociálni oblasti

Komenského 10/2, 594 01 Velké Meziříčí

DÓZA - středisko volného času Velké Meziříčí je střediskem volného času pro zájmové vzdělá..." více informací »

Oblastní charita Žďár nad Sázavou Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi

Souvisejíci služby v sociálni oblasti

Ostrůvek 288/2, 594 01 Velké Meziříčí

Naším posláním je podpora rodiny, zvyšování rodičovských kompetencí a zodpovědnosti. Pomoc..." více informací »

Ječmínek, o.p.s.

Terénní programy (§ 69)

Jiřího z Poděbrad 402/15, 591 01 Žďár nad Sázavou

Prostřednictvím terénní práce pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo jeho pro..." více informací »

Občanská poradna Žďár nad Sázavou

Sociální poradenství (§ 37)

Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

Občanská poradna poskytuje odborné sociální poradenství občanům, kteří se nacházejí v nepř..." více informací »

Linka důvěry STŘED

Telefonická krizová pomoc (§ 55)

(Korespondenční adresa) Mládežnická 229, 674 01 Třebíč

Linka důvěry STŘED prostřednictvím telefonického hovoru, chatového hovoru a e-mailového ko..." více informací »