Kontakty

Mgr. Marta Muchová
Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Velké Meziříčí
Tel.: +420 566 781 010
E-mail: muchova@velkemezirici.cz

Mgr. Jana Jurková
Ředitelka Sociálních služeb města Velké Meziříčí
Koordinátorka KPSS
Tel.: +420 566 520 154, +420 603 967 714
E-mail: ssm.vm@outlook.cz


Tísňové kontakty

112 Tísňová linka (univerzální)

150 Hasiči

155 Záchranka

158 Policie ČR

156 Městská policie


Ostatní užitečné kontakty

Městský úřad
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
tel: +420 566 781 111
e-mail: mestovm@velkemezirici.cz
e-podatelna: podatelna@velkemezirici.cz
web: www.velkemezirici.cz

Městská policie
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
+420 566 781 156
+420 777 792 079

Policie České republiky
Obvodní oddělení Velké Meziříčí
Zámecká 946, 594 01 Velké Meziříčí
Tel.: +420 974 282 721, +420 566 521 333
E-mail: zroopvmez@mvcr.cz

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
Stanice Velké Meziříčí
Nad Gymnáziem 17, 594 01 Velké Meziříčí
+420 950 293 110
+420 724 105 024

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina
Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
+420 567 571 245 E-mail: infoz@zzsvysocina.cz

oblastní středisko Třebíč
+420 568 840 408
+420 568 840 229

Dům zdraví
Poříčí 11, 594 01 Velké Meziříčí
Tel: +420 566 522 442 - 6
E-mail: info@dumzdravi.cz
Web: www.dumzdravi.cz