Užitečné odkazy

 

Oficiální stánky města Velké Meziříčí

http://www.velkemezirici.cz/

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Velké Meziříčí

http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/odbory/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi

 

Plán rozvoje sociálních služeb města Velké Meziříčí na období 2015 - 2016

http://www.mestovm.cz/cs/dalsi-instituce/socialni-sluzby/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/9428-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-mesta-velke-mezirici-na-obdobi-2015-2016

 

Pobočka Úřadu práce ve Velkém Meziříčí

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/velke_mezirici

 

Kraj Vysočina

http://www.kr-vysocina.cz/

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

http://www.mpsv.cz/cs

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb

http://iregistr.mpsv.cz/