Elektronický katalog sociálních služeb Velké Meziříčí

Slovo starosty

Město Velké Meziříčí se snaží dlouhodobě systematicky rozvíjet sociální služby na svém území a každoročně finančně podporuje činnost nejrůznějších poskytovatelů sociálních služeb.

Sociální služby v našem městě zahrnují celou škálu činností, které jsou běžnému obyvateli téměř neviditelné a to je dobře, protože pomoc potřebným nemá být viditelná a oslavovaná, ale především účinná.

Elektronický katalog sociálních služeb Velké Meziříčí vznikl proto, aby nabídka sociálních služeb byla přístupnější a vyhledávání co nejjednodušší především pro ty občany, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc sociálních služeb.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří dnes v našem městě pracují v sociálních službách!

Ing. arch. Alexandros Kaminaras,
starosta Velkého Meziříčí