Občanská poradna Velké Meziříčí

 
Druh sociální služby:Sociální poradenství (§ 37)
Forma poskytování služby:V domácnosti, v terénu, docházka do zařízení
Cílová skupina klientů:Senioři, Děti, mládež a rodina, Osoby se zdravotním postižením, Osoby ohrožené sociálním vyloučením, Osoby ohrožené návykovým chováním, Etnické menšiny, imigranti a azylanti
Věková kategorie klientů:16 - 100
Adresa zařízení služby:Pod Hradbami 2005/7, 594 01 Velké Meziříčí
Telefon:+420 606 021 577
E-mailporadna.tr@optrebic.cz
WWW:www.optrebic.cz

Charakteristika služby

Občanská poradna Velké Meziříčí je akreditovaný subjekt pro poskytování služeb v oblasti oddlužení s akreditačním číslem AO-030-2017. • pomáhat řešit situaci uživatelů služby prostřednictvím poskytování bezplatných, nestranných, nezávislých informací, rad a případné další pomoci v diskrétním prostředí • pomoci uživatelům služby najít orientaci v jejich tíživé životní situaci, pomáhat jim najít vhodná řešení jejich situace, informovat je o jejich právech, povinnostech a dostupných službách, pomáhat jim při vyjádření jejich vlastních potřeb a hájit jejich oprávněné zájmy. • podporovat uživatele služby při vlastním zvládání problémů, podporovat jejich osobní růst, aktivní přístup k řešení jejich situací, podporovat schopnosti uživatele převzít iniciativu a učit se řešit svou situaci vlastními silami, jak nejvíce je to možné. To vše tak, aby byl uživatel služby schopen samostatného jednání nezávisle na poradně. • podle potřeb uživatele služby a možností poradny doprovázet uživatele při řešení jeho situace, při maximálním využití přirozené vztahové sítě uživatele a místních institucí a kontaktů • působit na chod veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů např. spoluprací na zpracovávání analýz o problémech uživatelů a nedostatcích legislativy pro státní správu a samosprávu ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.optrebic.cz

Mapa místa poskytování služby