Charitní domov Moravec

 
Druh sociální služby:Domovy pro seniory (§ 49)
Forma poskytování služby:Pobytová forma
Cílová skupina klientů:Senioři
Věková kategorie klientů:65 - 99+
Adresa zařízení služby:Moravec 53, 592 54 Moravec
Telefon:604 999 275
E-mailrezacova@charitamoravec.cz
WWW:www.charitamoravec.cz

Charakteristika služby

Charitní domov Moravec poskytuje celoroční pobytové služby zajištěné nepřetržitě 24 hodin denně. Služba je určena seniorům, kněžím, řeholníkům a řeholnicím od 65 let věku: - kteří z důvodu svého zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace nemohou zůstat v domácím prostředí sami, ani za pomoci rodiny nebo za pomoci terénních či ambulantních sociálních služeb, - kteří jsou převážně nebo úplně závislí na podpoře nebo pomoci jiné osoby ve všech základních životních potřebách, - kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, občasnou nebo stálou ošetřovatelskou péči, - kteří mají částečně nebo úplně sníženou schopnost pohybu. Na zařazení seniora do cílové skupiny nemá vliv místo jeho trvalého bydliště (spádová oblast).

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.charitamoravec.cz

Mapa místa poskytování služby