Charitní domov Moravec

 
Druh sociální služby:Domovy pro seniory (§ 49)
Forma poskytování služby:Pobytová forma
Cílová skupina klientů:Senioři
Věková kategorie klientů:60 - 100
Adresa zařízení služby:Moravec 53, 592 54 Moravec
Telefon:603 464 783
E-mailvedouci@charitamoravec.cz
WWW:www.charitamoravec.cz

Charakteristika služby

Charitní domov poskytuje celoroční pobytové služby zajištěné nepřetržitě 24 hodin denně. Služby jsou poskytovány kněžím, řeholníkům, řeholnicím a ostatním seniorům (osobám, které dovršily 65. rok života, nebo osobám, které dovršily 60 rok života a současně jim byla přiznána invalidita III. stupně), mužům i ženám, kteří pro svůj věk, ztrátu nebo snížení soběstačnosti, nemohou uspokojovat své životní potřeby a ty nejsou ani jinak zabezpečovány.

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.charitamoravec.cz

Mapa místa poskytování služby