Středisko výchovné péče

 
Druh sociální služby:Souvisejíci služby v sociálni oblasti
Forma poskytování služby:Docházka do zařízení
Cílová skupina klientů:Děti, mládež a rodina
Věková kategorie klientů:3 - 26
Adresa zařízení služby:Náměstí 79/3 594 01 Velké Meziříčí
Telefon:778 546 210
E-mailsvpvm@vuvm.cz
WWW:www.stredisko-vm.cz

Charakteristika služby

Středisko výchovné péče je školské zařízení poskytující preventivně-výchovnou péči určenou dětem a mladistvým, jejich rodičům, zákonným zástupcům, pedagogům, přátelům a pracovníkům OSPOD. Nabízíme poradenskou, konzultační a terapeutickou činnost v případě obtíží s chováním, výchovnými dilematy, rodinnými problémy, při zneužívání návykových látek, při trestné činnosti a dalších výchovných komplikací v životě dětí a jejich vychovatelů. Naše středisko je ambulantního typu, návštěvy u nás si můžete domluvit telefonicky nebo e-mailem.

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.stredisko-vm.cz

Mapa místa poskytování služby