Oblastní charita Žďár nad Sázavou Centrum Kopretina

 
Druh sociální služby:Souvisejíci služby v sociálni oblasti
Forma poskytování služby:Docházka do zařízení
Cílová skupina klientů:Děti, mládež a rodina
Věková kategorie klientů:0 - 0
Adresa zařízení služby:Ostrůvek 288/2, 594 01 Velké Meziříčí
Telefon:777 183 388
E-mailkopretina.velmez@zdar.charita.cz
WWW:www.zdar.charita.cz

Charakteristika služby

Posláním Centra Kopretina je posilování hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti. Dále zvyšování informovanosti rodin v oblasti zdraví a bezpečnosti dětí, podpory rodin a mezilidských vztahů. Poskytujeme prostor pro vzájemné setkávání široké veřejnosti. Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, prarodiče, těhotné ženy a jejich partneři, širší rodina, rodiny v krizi. Nabízíme: Poradenství v prorodinné oblasti a zprostředkování dalších služeb. Vzdělávání vedoucí ke zvyšování rodičovských kompetencí a zodpovědnosti. Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, které podporují mezigenerační vztahy. Společenské, vzdělávací a víkendové akce pro rodiny s dětmi. Doprovodný program – zajištění péče o děti v průběhu aktivit centra. Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.zdar.charita.cz v sekci Centrum Kopretina.

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.zdar.charita.cz

Mapa místa poskytování služby