Oblastní charita Žďár nad Sázavou Kambala – dobrovolnické centrum

 
Druh sociální služby:Souvisejíci služby v sociálni oblasti
Forma poskytování služby:V domácnosti, v terénu
Cílová skupina klientů:Senioři, Děti, mládež a rodina, Osoby se zdravotním postižením, Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Věková kategorie klientů:0 - 100
Adresa zařízení služby:Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:777 755 444
E-maildc@zdar.charita.cz
WWW:https://zdar.charita.cz/

Charakteristika služby

Kambala - dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílí především na realizaci projektů Charity, projektů spolupracujících organizací a poskytují pomoc při mimořádných událostech. Dobrovolnické centrum ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a dalších služeb. Jeho součástí jsou farní charity, jejichž členové se aktivně podílejí na pomoci bližním. Centrum každoročně zaštiťuje i Tříkrálovou sbírku v okrese Žďár nad Sázavou, spoluorganizuje Potravinovou sbírku a Koláč pro hospic. Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.zdar.charita.cz v sekci Kambala – dobrovolnické centrum

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: https://zdar.charita.cz/

Mapa místa poskytování služby