Oblastní charita Žďár nad Sázavou Kambala – dobrovolnické centrum

 
Druh sociální služby:Souvisejíci služby v sociálni oblasti
Forma poskytování služby:V domácnosti, v terénu
Cílová skupina klientů:Senioři, Děti, mládež a rodina, Osoby se zdravotním postižením, Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Věková kategorie klientů:0 - 0
Adresa zařízení služby:Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:777 755 444
E-maildc@zdar.charita.cz
WWW:https://www.facebook.com/KambalaDC/?fref=ts

Charakteristika služby

Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Charity, projektů spolupracujících organizací a poskytují pomoc při mimořádných událostech. Projekt ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a dalších služeb. Jeho součástí jsou farní charity, jejichž členové se aktivně podílejí na pomoci bližním. Centrum každoročně zaštiťuje i Tříkrálovou sbírku v okrese Žďár nad Sázavou. Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.zdar.charita.cz v sekci Kambala – dobrovolnické centrum.

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: https://www.facebook.com/KambalaDC/?fref=ts

Mapa místa poskytování služby