Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. - Raná péče Morava a Slezsko

 
Druh sociální služby:Raná péče (§ 54)
Forma poskytování služby:V domácnosti, v terénu
Cílová skupina klientů:Děti, mládež a rodina, Osoby se zdravotním postižením
Věková kategorie klientů:0 - 7
Adresa zařízení služby:Pekařská 9, 779 00 Olomouc
Telefon:739 642 677
E-mailranapecemorava@tamtam.cz
WWW:www.tamtam.cz

Charakteristika služby

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. je komplex vzájemně navazujících služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky. Do města Velké Meziříčí dojíždí terénní služba Raná péče Morava a Slezsko, jedna ze služeb Centra pro dětský sluch Tamtam, kterou využívají rodiny s dětmi se sluchovým postižením od 0 do 7 let. Posláním služby Rané péče Morava a Slezsko je podpora rodiny s dítětem se sluchovým postižení, aby zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým dítětem a mohla žít běžným způsobem života. Cílem služby je snížení negativního vlivu postižení nebo ohrožení na rodinu dítěte a jeho vývoj, zvýšení vývojové úrovně dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy, posílení kompetencí rodiny a snížení její závislosti na sociálních systémech a vytváření podmínek sociální integrace pro dítě, rodinu i celou společnost.

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.tamtam.cz

Mapa místa poskytování služby