Oblastní charita Třebíč - K-centrum Noe Třebíč

 
Druh sociální služby:Kontaktní centra (§ 59)
Forma poskytování služby:V domácnosti, v terénu
Cílová skupina klientů:Děti, mládež a rodina, Osoby ohrožené sociálním vyloučením, Osoby ohrožené návykovým chováním
Věková kategorie klientů:16 - 80
Adresa zařízení služby:Hybešova 10 674 01 Třebíč
Telefon:568 840 688
E-mailnoe@trebic.charita.cz
WWW:www.kcentrumnoe.cz

Charakteristika služby

K-centrum Noe je víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog. Posláním K-centra Noe v Třebíči je omezit sociální a zdravotní dopad rizikového užívání drog u osob užívajících drogy, jejich partnerů a rodin i další veřejnosti na okrese Třebíč, formou profesionálních služeb vycházejících z individuálních potřeb uživatelů služeb a přitom zachovávajících základní lidská práva a lidskou důstojnost. Ve Velkém Meziříčí probírá terénní forma práce.

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.kcentrumnoe.cz

Mapa místa poskytování služby