Oblastní charita Žďár nad Sázavou Centrum prevence

 
Druh sociální služby:Souvisejíci služby v sociálni oblasti
Forma poskytování služby:V domácnosti, v terénu
Cílová skupina klientů:Děti, mládež a rodina, Osoby ohrožené sociálním vyloučením, Osoby ohrožené návykovým chováním, Etnické menšiny, imigranti a azylanti
Věková kategorie klientů:0 - 0
Adresa zařízení služby:Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:777 755 658
E-mailprevence@zdar.charita.cz
WWW:www.prevence-ochzr.cz, www.zdar.charita.cz

Charakteristika služby

Centrum prevence realizuje programy školské všeobecné a selektivní primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání legálních a nelegálních návykových látek, agresivita, vandalismus apod.). Žáky a studenty podporuje v posílení zdravého sebevědomí, sebedůvěře, v komunikačních dovednostech, toleranci a v přijetí odpovědnosti za své chování. Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: zdar.charita.cz v sekci Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou a na www.prevence-ochzr.cz

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.prevence-ochzr.cz, www.zdar.charita.cz

Mapa místa poskytování služby