Oblastní charita Žďár nad Sázavou Nesa – denní stacionář

 
Druh sociální služby:Denní stacionáře (§ 46)
Forma poskytování služby:Docházka do zařízení
Cílová skupina klientů:Osoby se zdravotním postižením
Věková kategorie klientů:15 - 55
Adresa zařízení služby:Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
Telefon:777 155 376
E-mailstacionar.velmez@zdar.charita.cz
WWW:www.zdar.charita.cz

Charakteristika služby

V denním stacionáři Nesa poskytujeme služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 do 55 let. Prostřednictvím našich služeb podporujeme rozvoj člověka s postižením, jeho začlenění do společnosti a také rodinu, ve které žije. Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: zdar.charita.cz v sekci Nesa – denní stacionář.

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.zdar.charita.cz

Mapa místa poskytování služby