Oblastní charita Žďár nad Sázavou Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví

 
Druh sociální služby:Sociální rehabilitace (§ 70)
Forma poskytování služby:V domácnosti, v terénu, docházka do zařízení
Cílová skupina klientů:Osoby se zdravotním postižením, dospělí lidé s duševním onemocněním, popřípadě s kombinací lehkého mentálního postižení a duševního
Věková kategorie klientů:16 - 70
Adresa zařízení služby:Hornoměstská ul. 366/41, 594 01 Velké Meziříčí
Telefon:777 756 410, 777 756 409
E-mailklubv9@zdar.charita.cz
WWW:www.zdar.charita.cz

Charakteristika služby

Klub v 9 poskytuje sociální rehabilitaci pro dospělé osoby s duševním onemocněním. Doprovázíme uživatele k lékaři, na úřad, při vyřizování nutných pochůzek, trénujeme činnosti spojené s chodem domácnosti, poskytujeme poradenství při řešení běžných záležitostí, posilujeme pracovní dovednosti a smysluplné využití volného času a podporujeme uživatele ve zvládnutí režimu dne. Terénní i ambulantní služba je poskytována zdarma. Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: zdar.charita.cz v sekci Klub v 9.

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.zdar.charita.cz

Mapa místa poskytování služby