Centrum Kociánka, pracoviště Březejc

 
Druh sociální služby:Denní stacionáře (§ 46)
Forma poskytování služby:Docházka do zařízení
Cílová skupina klientů:Osoby se zdravotním postižením
Věková kategorie klientů:6 - 40
Adresa zařízení služby:Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí
Telefon:566 522 089
E-mailmarie.dolezalova@kocianka.cz
WWW:www.centrumkocianka.cz

Charakteristika služby

Posláním služby denní stacionáře je poskytovat péči a podporu osobám s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením a osobám s poruchou autistického spektra, které mají sníženou soběstačnost a možnost uplatnění v běžném životě.

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.centrumkocianka.cz

Mapa místa poskytování služby