Oblastní charita Třebíč - Raná péče Třebíč

 
Druh sociální služby:Raná péče (§ 54)
Forma poskytování služby:V domácnosti, v terénu, docházka do zařízení
Cílová skupina klientů:Děti, mládež a rodina, Osoby se zdravotním postižením
Věková kategorie klientů:0 - 7
Adresa zařízení služby:Vltavínská 1402, 674 01 Třebíč
Telefon:731 674 847
E-mailranapece@trebic.charita.cz
WWW:www.ranapecetrebic.cz

Charakteristika služby

Poslání Raná péče Třebíč nabízí odbornou pomoc a podporu rodinám dětí raného věku s postižením či ohrožením vývoje na území Kraje Vysočina. Pomáhá rodinám posílit jejich samostatnost, podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání, a v co největší míře zachovat dosavadní způsob života rodiny.

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.ranapecetrebic.cz

Mapa místa poskytování služby