Domov pro seniory VELKÉ MEZIŘÍČÍ, p.o.

 
Druh sociální služby:Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
Forma poskytování služby:Pobytová forma
Cílová skupina klientů:Senioři
Věková kategorie klientů:50 - 100
Adresa zařízení služby:Zdenky Vorlové 2160, 594 01 Velké Meziříčí
Telefon:561 201 570
E-mailrecepce@domovvm.cz
WWW:www.domovvm.cz

Charakteristika služby

Služba domov se zvláštním režimem je určena osobám nad 50 let samostatně se pohybujícím, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění demence, včetně demence Alzheimerova typu, a jejichž situace vyžaduje bezpečné prostředí oddělení domova se zvláštním režimem a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.domovvm.cz

Mapa místa poskytování služby