Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace

 
Druh sociální služby:Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)
Forma poskytování služby:Pobytová forma
Cílová skupina klientů:Osoby se zdravotním postižením
Věková kategorie klientů:18 - 64
Adresa zařízení služby:Zámek 1, 594 51 Křižanov
Telefon:566 543 401
E-mailreditelka@domovkamelie.cz
WWW:www.domovkamelie.cz

Charakteristika služby

Domov Kamélie Křižanov poskytuje nezbytnou podporu lidem s mentálním postižením na cestě k běžnému způsobu života s ohledem na jejich individuální potřeby a možnosti. Zařízení má registrované tři sociální služby, které zajišťuje tým pracovníků, kteří poskytují pomoc a podporu obyvatelům při běžných úkonech, včetně zdravotní, aktivizační a rehabilitační péče – Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení a Domov se zvláštním režimem.

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.domovkamelie.cz

Mapa místa poskytování služby