Centrum Kociánka, pracoviště Březejc

 
Druh sociální služby:Sociálně terapeutické dílny (§ 67)
Forma poskytování služby:Docházka do zařízení
Cílová skupina klientů:Osoby se zdravotním postižením
Věková kategorie klientů:18 - 55
Adresa zařízení služby:Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí
Telefon:566 522 089
E-mailmarie.dolezalova@kocianka.cz
WWW:www.centrumkocianka.cz

Charakteristika služby

Posláním služby sociálně terapeutické dílny je získávání a udržování pracovních návyků a dovedností u osob s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením a u osob s poruchou autistického spektra.,Pracovní návyky si uživatelé osvojují pomocí sociálně pracovní terapie v pro ně bezpečném prostředí. Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.centrumkocianka.cz

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.centrumkocianka.cz

Mapa místa poskytování služby