Centrum Kociánka, pracoviště Březejc

 
Druh sociální služby:Týdenní stacionáře (§ 47)
Forma poskytování služby:Pobytová forma
Cílová skupina klientů:Osoby se zdravotním postižením
Věková kategorie klientů:6 - 40
Adresa zařízení služby:Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí
Telefon:566 522 089
E-mailmarie.dolezalova@kocianka.cz
WWW:www.centrumkocianka.cz

Charakteristika služby

Posláním týdenního stacionáře je podporovat osoby s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením a osoby s poruchou autistického spektra v soběstačnosti v běžných každodenních činnostech poskytováním odpovídající podpory. Dále rozvíjet sociální kontakty, rozšiřovat a udržovat síť mezilidských vztahů, rozvíjet samostatnost, a zároveň zachovat rodinné vazby.

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.centrumkocianka.cz

Mapa místa poskytování služby