Zdeňka - terénní pečovatelská služba

 
Druh sociální služby:Pečovatelská služba (§ 40)
Forma poskytování služby:V domácnosti, v terénu
Cílová skupina klientů:Senioři, Osoby se zdravotním postižením
Věková kategorie klientů:65 - 100
Adresa zařízení služby:Tomáš Rohovský, Velké Meziříčí ev.č. 1323 (lokalita Fajtův kopec), 594 01 Velké Meziříčí
Telefon:604 242 076, 730 615 607
E-maillancmanova@seznam.cz
WWW:pecovatelka1.webnode.cz

Charakteristika služby

Pečovatelská služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob.

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: pecovatelka1.webnode.cz

Mapa místa poskytování služby