Oblastní charita Třebíč - Následná péče

 
Druh sociální služby:Služby následné péče (§ 64)
Forma poskytování služby:Pobytová forma, docházka do zařízení
Cílová skupina klientů:Osoby ohrožené sociálním vyloučením, Osoby ohrožené návykovým chováním, osoby závislé na návykových látkách (alkohol, nelegální drogy, gambling) a jejich blízcí
Věková kategorie klientů:18 - 100
Adresa zařízení služby:Hybešova 10, Třebíč, 674 01
Telefon:736 503 950
E-mailnasledna.pece@trebic.charita.cz
WWW:trebic.charita.cz/nase-sluzby/nasledna-pece

Charakteristika služby

Posláním Následné péče je udržet abstinenci u klientů po léčbě závislosti a pomoci jim při začleňování do běžné komunity formou profesionálních služeb, vycházejících z individuálních potřeb uživatelů služeb a přitom zachovávajících základní lidská práva lidskou důstojnost.

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: trebic.charita.cz/nase-sluzby/nasledna-pece

Mapa místa poskytování služby