Doléčovací centrum Třebíč

 
Druh sociální služby:Služby následné péče (§ 64)
Forma poskytování služby:Pobytová forma, docházka do zařízení
Cílová skupina klientů:Osoby ohrožené návykovým chováním, osoby závislé na návykových látkách (alkohol, nelegální drogy, gambling) a jejich blízcí
Věková kategorie klientů:18 - 100
Adresa zařízení služby:Karlovo náměstí 41/30, Třebíč, 674 01
Telefon:736 503 950
E-maildolecovaci.centrum@trebic.charita.cz
WWW:trebic.charita.cz/nase-sluzby/dolecovaci-centrum-trebic

Charakteristika služby

Posláním Doléčovacího centra Třebíč je podpora udržení abstinence u klientů po léčbě závislosti a pomoci jim při začleňování do běžné komunity formou profesionálních služeb vycházejících z individuálních potřeb, a přitom zachovávajících základní lidská práva a lidskou důstojnost.

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: trebic.charita.cz/nase-sluzby/dolecovaci-centrum-trebic

Mapa místa poskytování služby