Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Pronájem kompenzačních pomůcek pro veřejnost

 
Druh sociální služby:Souvisejíci služby v sociálni oblasti
Forma poskytování služby:Docházka do zařízení
Cílová skupina klientů:Senioři, Osoby se zdravotním postižením
Věková kategorie klientů:0 - 99
Adresa zařízení služby:Studentská 4, 59101 Žďár nad Sázavou
Telefon:730 595 645
E-mailpomucky@zdar.charita.cz
WWW:zdar.charita.cz

Charakteristika služby

Na vyžádání dopravíme pomůcky do místa bydliště a provedeme montáž.

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: zdar.charita.cz

Mapa místa poskytování služby