Bílý kruh bezpečí, z.s.- 116 006 Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

 
Druh sociální služby:Telefonická krizová pomoc (§ 55)
Forma poskytování služby:V domácnosti, v terénu
Cílová skupina klientů:Nezařazená
Věková kategorie klientů:0 - 100
Adresa zařízení služby:U Trojice 1042/2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5
Telefon:251 51 13 13
E-mail116006@bkb.cz
WWW:www.116006.cz

Charakteristika služby

Cílovou skupinou jsou především oběti kriminality, svědci a pozůstalí po spáchaném trestném činu. Těmto osobám Bílý kruh bezpečí pak poskytuje jak psychologickou pomoc, tak právní informace. Pokud to situace vyžaduje, tak poskytujeme i doprovod k výslechu na policii a k soudnímu řízení. Pomáháme i s uplatněním žádosti o peněžitou pomoc od státu v případech, kdy oběť trestného činu utrpěla ublížení na zdraví, nebo se jedná o pozůstalé. Peněžitou pomoc poskytujeme i seniorům (65 let a výše), pokud se oni stanou obětí trestné činnosti a nemají prostředky pro zajištění nejnutnějších potřeb. V případě, že se jedná o zvlášť zranitelnou oběť trestného činu, je možnost výjezdu případového manažera i do místa bydliště.

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.116006.cz

Mapa místa poskytování služby