Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006

 
Druh sociální služby:Telefonická krizová pomoc (§ 55)
Forma poskytování služby:V domácnosti, v terénu
Cílová skupina klientů:Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Věková kategorie klientů:0 - 100
Adresa zařízení služby:Provozovatelem Linky 116 006 je Bílý kruh bezpečí, z.s., U Trojice 2, Praha 5.
Telefon:116006
E-mail116006@bkb.cz
WWW:www.116006.cz

Charakteristika služby

Telefonická krizová pomoc obětem kriminality a domácího násilí.Služba je zdarma a diskrétní, dostupná nonstop (24 hodin denně). Konzultant/ka projde s volajícím nastalou situaci a možnosti řešení. Více informací o Lince naleznete na www.116006.cz

Podrobnější informace o našich službách naleznou zájemci na webových stránkách: www.116006.cz

Mapa místa poskytování služby